Anmäl dig till Friidrottsskolan!
Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bromma Idrottsförening
Det ska vara roligt med friidrott!
Välkommen till vår förening!
Här på hemsidan hittar du massor av matnyttig och bra information om det mesta som rör Bromma IF. T.ex. hur du anmäler sig till: sommarens roligaste Friidrottsskola, funktionärsuppdrag eller nästa tävling. Vill du börja träna friidrott? Besök vår Börja träna-flik! 

I nyhetsflödet publicerar vi löpande vad som händer i föreningen. Har du något roligt att berätta från en träning, tävling eller social aktivitet med Bromma IF? Skriv ett par rader, bifoga bilder och mejla oss på kansliet, så publicerar vi det här på hemsidan (kan även postas på Facebook, Instagram eller LinkedIn).

Följ gärna vår Facebook-sida för nyheter! 

Hälsningar 
Bromma IF

P.S.En del områden på hemsidan är fortfarande under uppbyggnad - vi ber om ursäkt för detta.
Öppethållande på kansliet
2020-03-31 10:32
Under perioden med coronaviruset så kommer kansliet har förändrade öppettider för besök. Tillsvidare gäller följande:
Kansliets personal kommer i första hand att förlägga sin arbetstid till sin bostad. Kvällsöppet på onsdagar är tillsvidare inställt. 
Eventuellt besök på kansliet sker efter överenskommelse med personalen.
Gäller det ekonomi- och medlemsfrågor kontakta P-O Nylund tel. 0704-199979
Övriga frågor Frej Söderlund tel. 0704-913247

Hälsningar
Bromma IF
Personalen
Utomhus-KM den 10 maj inställt
2020-03-26 15:10

Bromma IF:s styrelse har beslutat att ställa in det planerade klubbmästerskapet på Spånga IP söndag den 10 maj. Detta med anledning av rekommendationen att ej ha arrangemang som samlar många deltagare. Vi beklagar detta men ser fram emot att efter sommaren få arrangera Brommaspelen på Stockholms stadion den 6 september.

Rekommendationer kring vårens träningar
2020-03-26 15:00

Folkhälsomyndigheten är tydliga med att det är viktigt att träning, framförallt för barn och unga, inte stannar upp på grund av spridningen av covid-19 utan istället fortsätter att bedrivas. Vi anser därför att den ordinarie träningen ska fortsätta enligt plan. I synnerhet då träningsverksamheten nu i huvudsak sker utomhus och i mindre grupper.


I de fåtal grupper där träningen fortfarande bedrivs i gymnastiksal ber vi tränarna att vara uppmärksamma på att deltagarantalet inte blir för stort i förhållande till salens storlek. I Solnahallen och Sätrahallen anser vi att utrymmet är tillräckligt för att vid behov kunna fortsätta att träna där. Men så fort väderleken tillåter, bör träningen förläggas utomhus. Ledarna i respektive grupp avgör när detta är lämpligt.


För att minimera risken för smittspridning är det fortsatt viktigt att följa Folkhälsomyndighetens och Svenska Friidrottsförbundets rekommendationer. Vi vill särskilt trycka på följande:


  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
  • Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Dela inte vattenflaskor och liknande som kan överföra saliv.

Samtidigt uppmanar vi dig som är tränare att undvika alla övningar där de aktiva har närkontakt.

Bromma IF avhöll föreningens 68:e årsmöte
2020-03-18 10:50
Avgående styrelseledamöterna Karin Öberg Johnson, Blanka Kruljac Rolén och Tord Nybleus tackades av styrelseordförande Morten Bendz.

Inför en tapper skara medlemmar avhölls Bromma IF:s 68:e årsmöte i Äppelviksskolans aula tisdagen 17 mars. Årsmötet leddes med säker hand av nestor Jan Carlsson. Inte allt för enkelt att hålla ett årsmöte i dessa Corona-tider. Styrelsen gav de som inte kunde medverka fysiskt en möjlighet att medverka via telefon. Två medlemmar utnyttjade den möjligheten.


Den gångna verksamheten behandlades där det speciellt uppmärksammades medlemmarnas framgångar på tävlingsarenorna runt om i landet. Med anledning av Coronaviruset kunde inte den traditionella prisutdelningen för årets framgångar genomföras på årsmötet utan skjuts på framtiden.


Föreningens kassör Benno Eliasson redogjorde för det ekonomiska utfallet. Resultatet för verksamhetsåret slutade på ett underskott på 53 000 kr. Dock ett mindre underskott än det budgeterade på 97 000 kr. På rekommendation från revisorerna beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet.


Styrelsen presenterade ett förslag till uppdatering av stadgarna. Blanka Kruljac presenterade dessa på ett enkelt och överskådligt sätt. Ett enhälligt årsmöte antog de nya stadgarna. Dessa behöver dock behandlas på ett extra årsmöte eller nästa ordinarie årsmöte för att kunna vinna laga kraft.


När det gällde val av styrelseledamöter för 2020 omvaldes Morten Bendz som ordförande. Sara Grahm, Katrin Gähler, Magnus Ringnell och Katarina Söderström valdes till nya styrelseledamöter. Simon Bjernerup, Jan Carlsson, Anette Dahlberg och Karin Steinberg omvaldes som styrelseledamöter. Benno Eliasson och Helen Östregård valdes som styrelsesuppleanter. Som ny revisor valdes P-O Östberg med Maria Löfvendahl som suppleant. I valberedningen valdes 4 ledamöter, Agneta Erlandson som ordförande och Rafael Davidgård, Natalie Billberg och Kalle Thews som ledamöter.


Årsmötet avslutades med att föreningens ordförande tackade de tre avgående ledamöter som var på plats: Tord Nybleus, Blanka Kruljac och Karin Öberg.

Inget kvällsöppet den 25 mars
2020-03-16 10:24
Kvällsöppet på kansliet onsdag 25 mars är inställt. Med anledning av att personalen delvis arbetar hemifrån kontrollera via telefon att kansliet är bemannat inför ert besök.
 
FRIIDROTTSSKOLAN 2020
Årsmöte 2020
Bli funktionär!
Kontakta vårt kansli
Viktiga Datum
Kläder, väskor och mer!
Följ oss även på:
VÅRA SAMARBETSPARTNERS